دوره هفت خوان صادرات

دوره آموزشی هفت خوان صادرات یک دوره کاملا عملی و کاربردی است که صفر تا صد فرایند صادرات را در طی هفت جلسه و مجموعا چهار ساعت به شما آموزش می دهد بعد از مشاهده این دوره بدون داشتن هیچ اطلاعاتی میتوانید به متخصص این حیطه تبدیل شوید.

روی جلسه مورد نطر کلیک کنید

01

جلسه اول دوره هفت خوان صادرات

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره بایدبه حساب کاربری خود لاگین شوید ⛔

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره بایدبه حساب کاربری خود لاگین شوید ⛔

02

جلسه دوم دوره هفت خوان صادرات

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره بایدبه حساب کاربری خود لاگین شوید ⛔

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره بایدبه حساب کاربری خود لاگین شوید ⛔

03

جلسه سوم دوره هفت خوان صادرات

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره بایدبه حساب کاربری خود لاگین شوید ⛔

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره بایدبه حساب کاربری خود لاگین شوید ⛔

04

جلسه چهرام دوره هفت خوان صادرات

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره بایدبه حساب کاربری خود لاگین شوید ⛔

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره بایدبه حساب کاربری خود لاگین شوید ⛔

05

جلسه پنجم دوره هفت خوان صادرات

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره بایدبه حساب کاربری خود لاگین شوید ⛔

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره بایدبه حساب کاربری خود لاگین شوید ⛔

06

جلسه ششم دوره هفت خوان صادرات

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره بایدبه حساب کاربری خود لاگین شوید ⛔

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره بایدبه حساب کاربری خود لاگین شوید ⛔

07

جلسه هفتم دوره هفت خوان صادرات

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره بایدبه حساب کاربری خود لاگین شوید ⛔

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره بایدبه حساب کاربری خود لاگین شوید ⛔

نیما یعقوبی

مدرس ، مشاوره و کوچ تجارت بین الملل

اولین گام از هفت خان صادرات

جهت مشاهده جلسات دوره اطلاعات خود را وارد کنید

پس از تکمیل اطلاعات روی ورود کلیک کنید

مهلت مشاهده دوره رایگان به اتمام رسید