به دوره نـقشـه گــنـج تجــارت یـونیـور سیــتی خـوش آمـدیـد

سر فصل های دوره :

اصول اولیه راه اندازی و رشد کسب و کار از صفر

صفر تا صد تجارت داخلی به صورت عملی و کاربردی

صفر تا صد تجارت بین الملل شامل صادرات و واردات

توجه   توجه   توجه 

بـرای مشــاهـده بـهتـر و سـرعـت پـخـش بـیـشتـر ویـدئـو هـا فیلـتـر شـکـن خــود را خـامـوش کـنـیـد 

جلسه اول دوره جامع نقشه گنج

جلسه دوم دوره جامع نقشه گنج

جلسه سوم دوره جامع نقشه گنج

جلسه چهارم دوره جامع نقشه گنج

جلسه پنجم دوره جامع نقشه گنج

جلسه ششم دوره جامع نقشه گنج

جلسه هفتم دوره جامع نقشه گنج

جلسه هشتم دوره جامع نقشه گنج

جلسه نهم دوره جامع نقشه گنج

جلسه دهم دوره جامع نقشه گنج